Europeipartenza1agosto

Europei Strada 2017

Mercoledì 2 Agosto
10.30 am – 12.00 pm: Time trial – Junior Women
12.45 pm – 2.30 pm: Time trial – Junior Men
3.00 pm – 4.15 pm: Time trial – U23 Women

Giovedì 3 Agosto
9.30 am – 11.15 am: Time trial – Elite Women
12.15 pm – 2.15 pm: Time trial – U23 Men
3.00 pm – 5.00 pm: Time trial – Elite Men

Venerdì 4 Agosto
09.00 am – 11.00 am: Road race – Junior Women
12.00 pm – 3.00 pm: Road race – U23 Women
4.00 pm – 7.00 pm: Road race – Junior Men

Sabato 5 Agosto
9.00 am – 1.00 pm: Road race – U23 Men
2.00 pm – 5.00 pm: Road race – Elite Women

Domenica 6 Agosto
11.00 am – 5.00 pm: Road race – Elite Men